Како да подесите Iptv на Tivimate IPTV

Чекор 1

Отворее ја апликацијата и одберете Додај плејлиста (add playlist)

Чекор 2

Одберете ја плејлистата и внесете ја устата која ја имат добиено од нас или одберете локална плејлиста доколку претходна ја имате симнато листата во m3u формат.

Откако ќе завршите со листата одберете следно (next)

Чекор 3

Можете да внесете и име за ваша плејлиста, доколку не сакате да внесете име можете да одберете опција готово (done)

Чекор 4

Притиснете ја левата стрелка на вашето далечинско двапати се додека иконката за подесување ( seetings)  не е селектирана во корниот лев агол од екранот.

Чекор 5

Одберете TV guide од листата во десниот дел од екранот.

Чекор 6

Одберете TV guide врска

Чекор 7

Одберете и внесете Tv guide врска и одберете опција во ред откако ќе завршите со внесувањето.

Чекор 8

Вашата програмска шема би требало да се ажурира и потоа притиснете на копчето за назад од вашето далечинско.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *